Závěrečná tisková zpráva

Český a světový rekord definitivně padl
  

  V pátek dne 4. 5. 2001 se až do pozdních večerních hodin sjíždělo na letiště Hradčany u Mimoně téměř 1200 dobrovolných hasičů z celé České republiky, aby se pokusili překonat stávající český a současný, byť neoficiální světový rekord. Při úvodním setkání byli všichni hasiči přivítání organizátory ze sdružení Hasiči České republiky, byl jim popřán hezký zbytek největšího svátku všech hasičů Svatého Floriána a byli seznámeni s aktuálními informacemi z příprav akce.
  
  Hudebním budíčkem doprovázeným houkáním sirén se hasiči neradi v pět hodin ráno probouzeli do nového dne, ale přesto spěchali pro výdej společné stravy na snídani a večeři. Po ranním nástupu a rozdělení jednotek se začala vozidla řadit do dlouhých hadů na jednotlivé větve rekordu. 
Do první větve Staré Splavy - Břehyně vyráželo 25 hasičských družstev, 
do druhé větve Břehyně - Dolní Krupá to bylo 34 družstev, 
do třetí větve Dolní Krupá - Kuřivody se zapojilo 20 družstev a 
do nejnáročnější čtvrté větve Kuřivody - Ploužnice to bylo neuvěřitelných 73 hasičských družstev.
 
  S více než dvouhodinovým zpožděním začalo první ze tří čerpadel na Máchově jezeře nasávat a dopravovat vodu do vznikajícího hadicového vedení. Přes obrovské úsilí všech zasahujících hasičů se bohužel časová ztráta neustále zvětšovala. Technické problémy dané stářím použité techniky, doplněné organizačními chybami však byly nahrazovány nezměrným úsilím všech hasičů překonat rekord. Vyčerpaní, prochladlí a nezřídka promočení hasiči prokazovali, že dokáží tvrdě bojovat i v případě, kdy se nejedná o skutečný zásah. Již v noci, kdy bylo jasné, že se pokus o Rekord protáhne až do brzkých ranních hodin, bylo z důvodů bezpečnosti rozhodnuto o změně trasy pokusu. Plánovaná trasa rekordu totiž procházela velmi náročným terénem s velkými výškovými rozdíly, který by zvláště v nezpevněné závěrečné části a v nočních podmínkách představoval zbytečné riziko.
  
  Těsně před svítáním, necelých dvacet hodin od startu pokusu o Rekord, v době, kdy byli již všichni hasiči téměř dvacet čtyři hodin na nohách, se vytyčeného cíle podařilo dosáhnout. Poslední článek řetězu, parní stříkačka z roku 1907, zahoukala a začala dopravenou vodou z Máchova jezera kropit nedalekou louku. Poté začala jednotlivá družstva balit svoji techniku a rozbalené hadice a vracela se zpět na letiště. Odtud většina družstev odjížděla rovnou domů. Všichni zúčastnění obdrželi od organizátorů jako poděkování na památku Pamětní list a po registraci rekordu ještě obdrží oficiální certifikát.
 

  Pro vytrvalce byl ještě v osm hodin přichystán ranní nástup, který se ale v tak malém počtu změnil spíše na besedu. Ukázkami nejnovější techniky, Pragou z Vyškova a vozidly MAN se organizátoři s odjíždějícími družstvy rozloučili. Symbolickou tečkou bylo poslední zahoukání znovu roztopené stříkačky Smékal na odjezd. 
  
  Během celé akce došlo pouze u jednoho účastníka k drobnému poranění a i přes historickou techniku nastala pouze jedna závada na elektroinstalaci vozidla, která však nenarušila funkci techniky.
  
  Dosavadní český rekord drželi z minulého roku hasiči z Domažlic, kteří dopravili vodu na vzdálenost necelých dvacet kilometrů. Nejlepšího, byť neoficiálního světového rekordu v délce 46 km dosáhli mladí hasiči v Bavorsku v roce 1999 (jejich zástupce p. Franz Singerer se našeho pokusu zúčastnil). Rekord byl zaregistrován Agenturou Dobrý den Pelhřimov a bude vydán v českém dodatku Guinessovy knihy rekordů.
  
  Smyslem naší akce nebyl jen zápis do Guinessovy knihy rekordů, podařilo se také prověřit, že čeští dobrovolní hasiči jsou schopni v případě potřeby provést dálkovou dopravu vody v prakticky libovolně náročném terénu a dokázali, také díky moderní spojovací technice, že jsou schopni koordinovat činnost mnoha desítek družstev i jednotek. Toto dosud největší součinnostní cvičení poukázalo na řadu chyb a na řadu nereálných předpokladů. Jejich odhalení a důkladný rozbor pomůže k tomu, že již nebudou nepříjemným překvapením při "ostrých" akcích. 
  
  Poděkování organizátorů patří všem zúčastěným jednotkám, jejich zřizovatelům, všem sponzorům jednotlivých sborů i celé akce. Zvláštní poděkování patří panu Ing. Jiřímu Kunstovi, řediteli územního odboru HZS Libereckého kraje, který se zúčastnil nejen příprav, ale významnou měrou i svojí odborností přispěl ke zdaru celé akce. 
  

Přehled dosažených výsledků v číslech:
 

celková dosažená délka trati (světový rekord):     47,2 km 
počet shromážděných jednotek: 131 
počet shromážděných družstev:       152 
počet zaevidovaných zasahujících dobrovolných hasičů:        1202 
nejbližší družstvo od místa konání – SDH Staré Splavy:    1 km 
nejvzdálenější družstvo  od místa konání  – SDH Třanovice a SDH Řeka:  365 km
doba trvání rekordu – 10,15 až 04,45 hodin:    18,5 hodiny
množství načerpané vody z Máchova jezera:    624000 l
t.j. cca   250 x CAS 25 K 101
  178 x CAS 25 Š 706
  78 x CAS 32 Tatra
počet použitých hadic „B“:   2567 ks
počet členů organizačního štábu:       11
počet kontrolních radiobodů:      8

  
  Celkový počet shromážděných dobrovolných hasičů včetně příznivců a rodinných příslušníků přesáhl odhadem 1500 osob.

 
Bližší informace najdete na našich stránkách: http://rekord.kkp.cz/

Jiří Sucharda, předseda sdružení Hasiči České republiky