Kdo pořádá:   Občanské sdružení Hasiči České republiky - sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů
Kde: v malebném prostředí Máchova jezera, přilehlého okolí Máchova kraje a opuštěném vojenském prostoru Ralsko - Kuřivody, včetně jeho letiště Hradčany. Jedná se o bývalý vojenský prostor užívaný dlouhodobě sovětskou armádou. V současné době je letiště využíváno Aeroklubem Česká Lípa, filmaři k natáčení historických filmů a jako skladovací prostory. Ostatní prostory se po odminování začínají využívat ke komerčním účelům a řešení bytové otázky.

   


Kdy: 4. 5. 2001 - shromáždění jednotek - uzavřený prostor pro veřejnost, 
5. 5. 2001 - plánovaný start 7:30 hodin, celodenní program pro hasiče i veřejnost, 
6.5.2001 ráno vyhodnocení
(předběžně v cca 9:00)
Odkud:  voda se čerpá ve Starých Splavech z Máchova jezera
Kudy: hadicemi přes Borný, Mariánskou cestu, Jazovou, Ralsko - Kuřivody, Hřebínek, Stohánek, Nový Dvůr, Ploužnici
Kam:  na ranvej bývalého vojenského letiště Hradčany u Mimoně
Kdo se účastní:  jakékoliv jednotky dobrovolných hasičů z celé České republiky
Proč:

protože jsme nejlepší a nemůžeme dopustit, aby světový rekord zůstal v držení našich německých sousedů!

Jakým způsobem: dálková doprava vody za pomoci otevřených nádrží (CAS)
Kolik: tyto počty jsou přesným součtem nepřesných čísel, ale i tak Vás jistě zaskočí alespoň stejně, jako zaskočili nás
A za kolik:   startovné 800 kč (obsahuje pojištění a stravné), stanování zdarma

Hrubý výčet sil a prostředků:

navržené počty osob a techniky na 1 km

3 družstva (1+7)

52 hadic typu „B“
1 cisternový automobil
2 - 3 dopravní automobily
1 rozdělovač 

celkové součty techniky na rekord: rezervy na zajištění rekordu:
1390 osob (25 x 55,6) 10 cisternových automobilů
2892 hadic typu „B“ (52 x 55,6) 10 dopravních automobilů
70 rozdělovačů 10 družstev
70 cisternových automobilů  

97 - 167 dopravních automobilů (bude méně a počet cisteren CAS s úplným vybavením)

 
167 družstev (3 x 55,6)   
Celkové množství vody v hadicích a cisternách bude 374 104 l  
Předpokládaná doba čerpání od sání po výstřik 10,39 hod  
Převýšení mezi STARTem a CÍLem je +8 metrů n/m   
Nejvyšší převýšení oproti STARTu je na cca 35 km a činí 143 m  

 Na Vaši účast se těší pořadatelé!