Znak HČR

Autorem znaku HČR je Petr Ducháček a znak je duševním vlastnictvím HČR se všemi autorskými právy a povinnostmi. Jeho užívání je uvedeno ve stanovách a o jeho jiném užití rozhoduje Rada sdružení HČR.